Przyjaciele

Ta część portalu jest dedykowana naszym Partnerom - przyjaciołom Hal Targowych w Gdyni, w tym instytucjom, organizacjom pożytku publicznego, podmiotom prywatnym oraz projektom Partnerów. Wszystkim życzliwym dziękujemy za każdą cegiełkę dołożoną w projekt marketingu zabytkowych Hal Targowych w Gdyni. Miejsca istotnego dla jakości życia mieszkańców, pracy setek kupców i przedsiębiorców oraz atrakcyjności produktu turystycznego Gdyni. 

Celem naszym i Partnerów są wspólne projekty ożywienia społecznego i kulturalnego Hal Targowych oraz Śródmieścia Gdyni, w tym poprzez animowanie różnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych. 

Zapraszamy do Galerii naszych przyjaciół oraz poznania ich ofert oraz propozycji.